Werkwijze

U kunt uw medisch dossier, inclusief vraagstelling per post of digitaal bij ons aanleveren. Na ontvangst sturen we u per mail een ontvangstbevestiging. Het medisch advies wordt zodra alle medische informatie compleet is binnen 10-15 werkdagen uitgebracht. U ontvangt dit advies in conceptvorm zodat u nog aanvullingen en/of wijzigingen kunt benoemen. Daarna wordt de definitieve versie verzonden. Wanneer er sprake is van een spoeddossier kan er binnen een dag advies uitgebracht worden.

Vaste opdrachtgevers krijgen bij ons tevens toegang tot twee extra producten: het kosteloze telefonisch spreekuur en de quickscan.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld om relatief kleine dossiers te kunnen voorleggen waarbij u bijvoorbeeld twijfels heeft over het aantonen van causaliteit, de verhaalbaarheid etc. Op deze manier kunt u, al voordat u een zaak in behandeling neemt, een inschatting maken van de haalbaarheid.

De quickscan is geschikt voor de dossiers waarin twijfel bestaat over de verhaalbaarheid. Tegen een vergoeding van € 250,- tot € 1000,- excl. BTW, afhankelijk van de grootte van het dossier, wordt een beknopte beoordeling van de medische haalbaarheid uitgevoerd. Overige (gedetailleerde) vragen vallen buiten het bereik van de quickscan.

Niewold Advies geeft heldere adviezen en werkt snel en vertrouwelijk, zodat op grond hiervan het verdere schaderegelingstraject door de jurist of belangenbehartiger kan worden bepaald. Indien nodig en uitsluitend na overleg kunnen advocaten, via Niewold Advies, voor hun cliënten gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, de zgn. toevoeging (zie www.rvr.org)