Werkwijze

U kunt uw medisch dossier, inclusief vraagstelling per post of digitaal bij ons aanleveren. Na ontvangst sturen we u per mail een ontvangstbevestiging. Het medisch advies wordt zodra alle medische informatie compleet is binnen 10-15 werkdagen uitgebracht. U ontvangt dit advies in conceptvorm zodat u nog aanvullingen en/of wijzigingen kunt benoemen. Daarna wordt de definitieve versie verzonden. Wanneer er sprake is van een spoeddossier kan er binnen een dag advies uitgebracht worden.

Wanneer we u als klant mogen verwelkomen krijgt u tevens toegang tot twee extra producten: het kosteloze telefonisch spreekuur en de quickscan.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld om relatief kleine dossiers te kunnen voorleggen waarbij u bijvoorbeeld twijfels heeft over het aantonen van causaliteit, de verhaalbaarheid etc. Op deze manier kunt u, al voordat u een zaak in behandeling neemt, een inschatting maken van de haalbaarheid.

De quickscan is geschikt voor de uitgebreidere dossiers waarin twijfel bestaat over de verhaalbaarheid. Tegen een vergoeding van € 250,- excl. BTW leveren we een beknopte beoordeling van de haalbaarheid van een dossier, weergegeven op één pagina. Dit betreft dus geen medisch advies maar een "haalbaar/niet haalbaar". Wanneer een dossier als "haalbaar" wordt beoordeeld kunt u alsnog een medisch advies aanvragen.

Niewold Advies geeft heldere adviezen en werkt snel en vertrouwelijk, zodat op grond hiervan het verdere schaderegelingstraject door de jurist of belangenbehartiger kan worden bepaald. Indien nodig kunnen advocaten, via Niewold Advies, voor hun cliënten gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, de zgn. toevoeging (zie www.rvr.org)