Medische fout

Deze beoordeling voeren we uit voor onze vaste opdrachtgevers. Bij een vermeende medische fout adviseren we u om een quickscan uit te laten voeren. In voorkomende gevallen en altijd na overleg beoordelen we de vermeende medische fout op basis van toevoeging. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden aangevraagd via www.rvr.org.