Medische fout

Deze beoordeling voeren we uit voor onze vaste opdrachtgevers. Bij een vermeende medische fout adviseren we u om een quickscan uit te laten voeren. Tegen een vergoeding van € 250,- excl. BTW leveren we een beknopte beoordeling van de haalbaarheid van een dossier, weergegeven op een pagina. In voorkomende gevallen en altijd na overleg beoordelen we de vermeende medische fout op basis van toevoeging. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden aangevraagd via www.rvr.org.